Diana Krall avlyser pga. lungebetennelse

På grunn avkomplikasjoner medlungebetennelse, har pianistenog sangerenDianaKrallblitttvunget til å utsettesinplanlagtenye plateoghøstturné.Krallsnyestudioalbum «Wallflower»var planlagt for utgivelse i USA og Canada den 21.oktober, ogden amerikansketurneen skulle starteiPhoenix, Arizona den 7. november. Den … Les videre

TONO Sessions

Den norske opphavsrettighetsorganisasjonen TONO, har den senere tiden lansert flere videointervjuer, hvor musikere snakker om sitt forhold til musikk. Det foreløpig siste intervuet er med trommeslageren Martin Horntvedt (bildet), kjent … Les videre

Lars Winther får DJBFA’s hæderspris

Lars Bertolt Winther modtager DJBFAs Hæderspris 2014, for sit organisatoriske arbejde i genreorganisationen JazzDanmark, melder JazzDanmark på sine hjemmesider. Det er ikke altid, at alderen automatisk siger noget om bedrifterne. … Les videre

Don Cherry och hans tid i Sverige

Trumpetaren Don Cherry (1936-1995) kom till Sverige i mitten av 60-talet och bidrog till att förändra och utveckla begreppet jazz mot en friare musik och i förlängningen till det vi … Les videre