Innlegg

Dr. honoris causa Arve Henriksen

Fredag 21 oktober utnämndes Arve Henriksen till ny hedersdoktor vid Högskolan för scen och musik och den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Arve Henriksen är en världsledande och högst särpräglad trumpetare inom nutida improvisationsmusik, ursprungligen från Norge men idag bosatt i Mölnlycke. Hans tidigare besök på Högskolan för scen och musik har varit viktiga inspirationskällor och tankeväckande vägvisare för våra studenter. Göteborgs universitets konstnärliga fakultet är härmed det första universitet i Sverige att utnämna en tonkonstnär från improvisationsfältet till hedersdoktor.

salt peanuts* gratulerer Dr. h.c. Arve Henriksen – og legger til: – Jeg har litt vondt i min venstre shakuhachi, kan De hjelpe meg, doktor?

Foto: Oliver Heisch