Innlegg

Fire jazzstipend deles ut i Nord-Norge

Fire musikere i Nord-Norge har blitt tildelt til sammen kr 200.000,- for å kunne realisere nye prosjekter.

Nordnorsk Jazzsenter har tatt initiativ til å gi ut fire stipend til musikere bosatt i Nord-Norge. De sier selv at de har vært på jakt etter de gode ideene og de innerste drømmene. Og målet har vært å styrke jazzens rolle i Nord-Norge. Styrene i Nordnorsk Jazzsenter og Nordnorsk Jazzforum er begeistret over alle de spennende prosjektene som det ble søkt om, og i alt 14 kandidater ble vurdert.

I samarbeid med Nordnorsk Jazzforum, har styret i Nordnorsk Jazzsenter bestemt seg for å tildele 3 «drømmestipend» til;

Marit Sandvik, på kr 60 000,- til prosjektet «Marit Sandvik meets Maurizio Picchio»
Marie Vangen, (bildet) på kr 60 000,- til prosjektet «Marie Vangen & Slowcore»
Alexander Årøen Pedersen, på kr 40 000,-, til prosjektet «Den Blå Noten»

I tillegg har Nordnorsk Jazzsenter bestemt seg for å tildele stipend til utvikling av barneforestilling til;

Finn Sletten, på kr 40 000,-.

Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre nordligste fylkene i Norge som virkeområde. NNJS har som hovedformål å stimulere til økt virksomhet og formidling av jazz og beslektede musikkformer, arbeide for og med frilansmusikere, drive arrangørutvikling, styrke regionens nettverk av spillesteder for jazz, og drive pedagogisk virksomhet.

(Foto: Susanna Hætta)