Innlegg

(c) Francesco Saggio

Jan Erik Kongshaug hedret

Søndag den 20. januar 2019 ble lydmagikeren Jan Erik Kongshaug tildelt Kongens fortjenestemedalje i Caféteatret i Oslo. Plateutgiver og forlegger Christer Falck hadde innbydt store deler av det norske musikklivet til å feire tildelingen til Kongshaug.

På scenen ble vi servert for et sterkt tverrsnitt av musikere som gjennom de siste femti årene har samarbeidet med Jan Erik Kongshaug om plateproduksjoner i hans Rainbow Studio.

Fra scenen bidro Morten Halles nye band Into the Wild Hills, Arild Andersen i duo med Tord Gustavsen, Ketil Bjørnstad, Kjetil Bjerkestrand, og mange flere med å gi en bred musikalske hyllest til Kongshaug. Bildet viser noen av de musikerne som var tilstede

Et godt besøkt arrangement fikk oppleve stor musikk og bidro til å gi vel fortjent heder til Kongshaug. Medaljen ble overrakt av Bendik Hofset.

Vi i salt peanuts* gratulerer Jan Erik Kongshaug, og takker ham for mange års fantastisk arbeid for å utvikle den musikkformen som til vanlig karakteriseres som jazz.

Tekst: Johan Hauknes

Foto: Francesco Saggio