Innlegg

Ny Keith Jarrett solo ECM-boks

Mange av oss har hele serien stående i hylla. Det starter med «Facing You» og «Köln Concert» og fortsetter med «Bremen/Lausanne», «Vienna», og så videre – og så kommer de nyere, som «Rio», «Testament – Paris/London». Tronende midt oppe i det hele står 6-CD-boksen «Sun Bear Concerts».

Keith Jarretts solo-piano-spill har på mange måter vært et «soundtrack of our lives», siden vi hørte de første ECM-utgivelsene og ble fanget inn i mystikken. Hva var det som foregikk her?

Nå skal rekken av plater få følge av en boks til. Den 4. november slipper ECM et 4-CD-sett «A Multitude of Angels» med opptak fra solokonserter i Italia i oktober 1996 – for nøyaktig tjue år siden. Boksen har opptak av fire komplette konserter i Modena, Ferrara, Torino and Genova. Disse konsertene ble holdt 23., 25.. 28. og 30. oktober.

I tillegg omfattet denne Italia-turneen en konsert i Napoli 21. oktober. Hvorfor denne konserten ikke er inkludert i boksen, vet vi ikke på det nåværende tidspunkt.

Disse fem konsertene representerte slutten på Jarretts første periode av solokonserter, og markerer med det slutten på hans konserter basert på 40-60 minuter lange friformige improvisasjoner – hver av disse konsertene omfattet gjerne to slike deler. Jarett beskriver det slik, «these were the last concerts I played having no breaks within each set».

Etter dette skulle det gå over to år før han spilte offentlig igjen – til 14. november 1998 da han spilte med Standards-trioen i Newark, New Jersey. Det var i disse to årene han var diagnostisert med et kronisk tretthetssyndrom.

Med unntak av to solokonserter i Tokyo i september 1999, skulle det gå helt til oktober 2002 før han ga solokonserter igjen. Tre konserter – to i Tokyo og en i Osaka – ble avholdt hvorav to av dem gikk inn i ECM-utgivelsen «Radiance».

Nå hadde Jarretts format endret seg – solokonsertenes sett besto nå av sekvenser med improvisasjoner.

Etter å ha konsentrert seg i flere år om konserter med Standards-trioen, har han i 2014, 2015 og 2016 så godt som ensidig holdt solokonserter – med unntak av de aller siste konsertene med Standards-trioen på slutten av 2014.

Den nye boksen forteller derfor en viktig del av historien om Keith Jarrett. Opptakene ble gjort av Jarrett selv på digital tape – DAT – og skal etter sigende være eksellent.

Keith Jarrett avslutter i omtalen av opptakene med: «Jazz is ever present here, alongside my deep closeness with classical music (modern and ancient, Ives and Bach), I can only hope you can have the extraordinary experience I had upon re-discovery of this music».

A Multitude of Angels

Disc 1 (Modena) – Part I/Part I/Danny Boy

Disc 2 (Ferrara) – Part I/Part II/Encore

Disc 3 (Torino) – Part I/Part II
Disc 4 (Genova) – Part I/Part II/Encore/Over The Rainbow

Tekst: Johan Hauknes

Kilder: DownBeat og keithjarrett.org