Skiver

MOE + MARHAUG

«Capsaicin»
SUBSTRATA/CONRAD SOUND/UTECH RECORDS SBS007/CNRD326

GÖRAN JONSSON

”Frihetens blå toner – en berättelse om jazzen i Sverige.”
CARLSSONS BOKFÖRLAG
ISBN 978917331930 0