Innlegg

Vinyl fortsätter att öka

2016 stod vinylförsäljningen i Sverige för 4 procent av den totala försäljningen av musik i alla medier. Det innebär en ökning från förra mätningen med närmare 40 procent. Vinylens återkomst var ett påstående som man satte frågetecken efter för bara tre år sedan. Mu kan man konstatera att den ädla plasten verkligen kommit tillbaka och öka.

Cd-försäljningen i Sverige stod för knappt tio procent, med de streamade musiktjänsternas andel av försäljningen var hela 84,3 procent.

Detta enligt nyutkommen statistik från ifpi Sverige som företräder musikbolagen i landet.

Jazzens andel av all försäljning utgör en väldigt liten del, hur liten är dock oklart.