Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Bjørn Stendahl R.I.P.

Bjørn Stendahl døde lørdag 13. januar etter hjertesvikt, kort tid etter sin 82-årsdag. Enhver som har vært del av det norske og nordiske jazzmiljøet gjennom de siste drøyt seksti år, har ikke unngått å ha hatt med Stendahl å gjøre, eller i det minste hatt minst femten samtaler med ham, der han har foredratt for deg om ett eller annet tema i norsk og internasjonal jazzhistorie.

Gjennom serien av det som ble i alt fem bøker om norsk jazzhistorie siden 1920, først som medforfatter og seinere eneforfatter, har han gjort denne historien tilgjengelig for oss alle. Bokserien er en evig kilde til data og anekdoter om norsk jazz gjennom dens første seksti år, fra 1920 fram til 1980. Han var til siste slutt også med i arbeidet med ei bok om Oslo Jazz Circles historie, ei bok som er planlagt gitt ut til 75-årsjubileet i februar i år.

Fra begynnelsen var han i flere tiår aktiv i utviklingen og produksjonen av Jazznytt. Selv jobbet jeg med ham i noen år i redaksjonen, og minnes da og seinere en rekke engasjerte samtaler, som av og til kunne ta mer form av reine enetaler, der han listet opp feil og unøyaktigheter jeg hadde begått, sammenliknet med det han så som Jazzhistorien. Vi kunne være dundrende uenige om mye, men det var aldri noen tvil om at han satt med en uforlignelig oversikt over «… hvem gjorde hva med hvem, når, og hvordan gikk det? …» gjennom mange tiår i norsk jazz. Jeg oppdaget tidlig at om han begynte sin tilbakemelding med «Det er én feil i det du … skrev (eller sa)», da var det å anse som et kompliment. Jeg vil savne de mange, engasjerte diskusjonene med Stendahl.

Mange sa og mente mye om Bjørn Stendahl. Og Bjørn Stendahl sa og mente mye om og til mange. Men hans engasjement for formidling av jazzhistorien var det aldri tvil om. Foredrag, artikler i Jazznytt, skriverier i festivalorganer, og annet. Mengden er meget stor.

Oslos byhistorie og bymiljø var også et tema som opptok ham sterkt, i 2014 ble han utpekt til Årets bypatriot.

Stendahls jevngamling, forfatteren John Irving, fikk sitt internasjonale gjennombrudd med «The World According to Garp» i 1978. Boka «Norwegian Jazz According to Bjørn» er nå lukket.

Bjørn Stendahl, 10. januar 1942-13. januar 2024. RIP.

Tekst: Johan Hauknes
Foto: Harald Opheim