Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

BRA-studion – en svensk jazzhistorie

BRA-studion på Lilla Nygatan 14, i Gamla Stan i Stockholm, holdt til i et eldre hus i kvartalet Midas i Gamla Stan, på hjørnet av Lilla Nygatan og Schönfeldts gränd. På eiendommen Midas 6, eller Lilla Nygatan 14, sto «… ursprungligen en byggnad från 1600-talets slut som revs i mitten av 1970-talet och ersattes av ett kontorshus i fyra våningar med fasader i pastischarkitektur som verkar vara äldre än de i själva verket är» (sv.wikipedia, Kvarteret Midas). Her drev to brødre øvingslokale og innspillingsstudio i 33 år.

I dette studioet skal etter sigende Georg Riedel ha gjort sine aller første innspillinger. I 1949, som 15 åring, og i 1951 med den ett år yngre Lars Bagge. I 1951 spilte de inn «Out of Nowhere» og «The Best Things in Life are Free», med det som er notert som Lars Bagges sextett. Øvrige medlemmer er ukjent. Denne artikkelen ble til som følge av spørsmål jeg reiste i forbindelse med Georg Riedels bortgang, 25. februar 2024, og utviklingen av det som ble våre minneord i den anledning.

Resten av artikkelen, kan du lese i vår Essay-seksjon.