Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Fördelning av 500 miljoner kronor till den svenska kulturen

Regeringen i Sverige har i dag, den 26 februari, beslutat om hur den halva miljard som beslutats i extra ändringsbudget fyra ska fördelas till kultursektorn. Liksom tidigare kommer medlen fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget.

I regeringens extra ändringsbudget föreslås 500 miljoner kronor avsättas i stöd till kulturområdet till allmän kulturverksamhet, ersättningar och bidrag till konstnärer samt filmstöd. Som tidigare kommunicerats har 500 miljoner krono  beslutats i krisstöd fram till och med februari. På grund av den svåra situationen i kulturlivet har därför stor vikt lagts på att pengarna också kan fördelas under första delen av 2021.

Statens kulturråd får 378 miljoner kronor att fördela. 150 miljoner kronor öronmärks till den s.k. krisstödsförordningen  för perioden oktober-december 2020, som ökas från 150 till 300 miljoner kronor. 228 miljoner kronor avsätts för det som Kulturrådet hanterar som stöd för särskilda behov i kulturlivet.

Sammantaget har ca 2,6 miljarder kronor avsatts till kulturområdet i olika krisstöd under 2020 och under 2021 har i och med detta beslut 1,5 miljarder kronor fördelats som särskilda krisstöd. Stöden ska bland annat bidra till att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur i hela landet, att konstnärer som förlorat inkomst på grund av coronapandemin kan försörja sig och att kultursektorn får en möjlighet till återhämtning.

Även de generella stöden är viktiga verktyg för regeringens arbete för att minska pandemins negativa konsekvenser för kulturen. Denna vecka har regeringen meddelat att det förlängda omsättningsstödet, riktat till enskilda företagare, kommer att justeras för att omfatta fler.

Text: Patrik Sandberg JAZZ/Orkesterjournalen
Foto: Jan Granlie