Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Jan Evensmo R.I.P.

Jan Evensmo gikk bort og ut av tiden søndag 4. februar 2024. Evensmo ble 84 år gammel.

Jan Evensmo ble født 10. august 1939. Han var utdannet fysiker, med hovedfag i kybernetikk, ved Universitetet i Oslo. Seinere tok han også siviløkonomgraden ved BI. Hans profesjonelle virke var knyttet til BI som foreleser og lærer i operasjonsanalyse, køteori og lineær programmering. Han skrev flere fag- og lærebøker om disse emnene. Han var en periode også ansvarlig for BIs satsing på og kontakt med Kina og andre deler av Fjerne østen.

Han satt i mange år i styrer og andre organer i Norsk jazzforbund, og i Oslo Jazz Circle. Han var en av de sentrale initiativtakerne til etableringen av Norsk Jazzarkiv tidlig på 1980-tallet og ledet lenge det faglige arbeidet ved jazzarkivet. Han var styreleder i jazzarkivet gjennom store deler av 1990-tallet.

For oss i jazzmiljøet er det særlig hans omfattende diskografiske arbeider som gjorde ham til en person man lyttet til og lærte av. Med utgangspunkt i sin store jazzinteresse og sin metodologiske bakgrunn, videreutviklet han rammeverket for såkalte jazzdiskografier. Hans arbeider kalte han solografier, med et hovedfokus på en kortfattet beskrivelse av musikernes soli på plateutgivelser. Sitt forskningsarbeide på dette feltet kalte han jazz-arkeologi. I samme ånd titulerte han seg selv som jazzarkeolog.

I dette arbeidet inngikk Jan Evensmo i et stort internasjonalt nettverk av jazzforskere, og samarbeidet flittig med medlemmer i dette nettverket over hele verden. Evensmo nøt stor respekt blant sine internasjonale kolleger for sine omfattende bidrag til den internasjonale bio- og diskografi-baserte jazzforskningen.

Bokserien Jazz Solography Series på 14 bind dekker et stort antall sentrale musikere i jazzhistorien. Hans monumentale seksbindsverk, med totalt over 2000 sider, History of Jazz Tenor Saxophone – Black artists ble utgitt i perioden 1996-2008. Han hadde da dekket historien fram til utgangen av 1950-tallet. Et tilsvarende arbeid for de neste tiårene så han seg ikke kompetent til å forestå, så sjette bind for årene 1955-59 ble det siste i serien. Sammen med Johs Berg forfattet Evensmo dessuten også Jazz Tenor Saxophone in Norway 1917 – 1959.

Evensmo så tidlig verdien i å dele sine kunnskaper og sin informasjon med offentligheten. Disse solografiske bokseriene dannet grunnlag for etableringen av det nettbaserte arkivet han etablerte, JazzArcheology.com. Han arbeidet med oppdatering og utvidelse av dette jazzarkeologiske arkivet helt til det siste. Hans siste offentliggjøring av oppdateringer av det rikholdige jazzarkivet JazzArcheology.com kom i desember 2023. Det omfattet også opprettelse av solografier for to nye musikere i arkivet. De to siste musikerne som fikk sine solografier publisert var fiolinisten Ray Nance og trombonisten Sandy Williams. I dag er totalt 230 musikere beskrevet i hans jazzarkeologiske database.

Da Oslo Jazz Circle i 2001 startet CD-serien «Oslo Jazz Circle presents Portrait of a Norwegian Jazz Artist», var selvfølgelig Jan Evensmo og hans nettverk sentrale i arbeidet med utgivelsene. I løpet av årene 2001–2012 ble det utgitt tolv album med i alt 17 CD-er, alt i samarbeid med Gemini Records. Sammen med nylig avdøde Bjørn Stendahl, var Jan Evensmo dessuten en av de mest flittig brukte foredragsholdere i Oslo Jazz Circle.

Det var alltid spennende å lytte til Jan Evensmo. Kunnskapsrike foredrag, med masse humor, og mye flott musikk. Den siste kvelden han tok ansvaret for var aprilmøtet i 2019. Temaet var Jazzens gravrøvere – helter eller skurker? med musikk fra Mosaic Records monumentale 6CD-utgivelse av utvalgte deler av William Savorys svært omfattende samling av unike radioopptak fra slutten av trettitallet.

Jan Evensmos innsats for å spre kunnskap om, forståelse for og verdsetting av jazzmusikk og -musikere var omfattende, og stor. Resultatene av dette arbeidet vil bestå som et monument over hans innsats. Vi er Jan Evensmo stor takk skyldig for et omfattende og entusiastisk arbeid gjennom mange tiår.

Hvil i fred, gode mann!

Tekst: Johan Hauknes
Foto: Harald Opheim