Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Åpning for støtte fra dag én til frilansere

Den norske regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende i Norge kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Det skriver finansminister Jan Tore Sanner i et brev til Stortinget tirsdag ettermiddag.

I går rapporterte vi om den nye støtteordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende som Stortingsflertallet pålegger regjeringen i innføre. Vi pekte da på at «… ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere gjelder fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. … Det innebærer at dag 17 er enten fredag 27. eller lørdag 28. mars». Forslaget innebar ingen avklaring om de første 16 dagene.

Sanners brev til Stortinger i dag 17. mars innebærer at regjeringen nå fyller dette gapet mellom dag en og dag 17, for de som brått mister inntekten.

– På en del områder må vi ha midlertidige nødløsninger. Det er særlig da for de som står helt uten. Selvstendig næringsdrivende [og frilansere] har andre ordninger enn andre, og nå er det ingen kunder. Det er ikke lov å ha kunder, sier arbeids- og sosialminister Terje Røe Isaksen.

Løsningen som det legges opp til i brevet til Stortinget er at NAV kan tilby økonomisk sosialhjelp til frilanserne og andre som jobber for seg selv,

– Kommunal sosialhjelp vil da fungere som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet NAV er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen som etableres, skriver regjeringen til Stortinget i brevet fra finansminister Jan Tore Sanner.

Økonomisk sosialhjelp er generelt strengt behovsprøvd. Oppsparte midler skal ordinært brukes opp før folk kan få utbetalt stønad. Men denne behovsprøvingen legger regjeringen opp til at det skal ses bort fra med denne nye reguleringen, «Regjeringen legger opp til at kommunene refunderes for merutgifter til sosialhjelp som følge av dette», skriver Sanner.

Johan Hauknes

Skriv et svar