Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Årets Gammleng-priser utdelt

Det norske Fond for utøvende kunstneres ærespriser for fortjenstfull medvirkning ved gramofoninnspillinger eller i sceniske forestillinger, Rolf Gammleng-prisen, ble mandag 3. november utdelt under en tilstelning på Hotel Continental i Oslo.

Fra starten som et sosialt fond har FFUK utviklet seg til å bli et rent kulturfond som gir støtte til alle typer profesjonelle frilansutøvere, og hoveddelen av fondets midler gis nå som støtte til innspillinger, turne- og konsertvirksomhet, produksjon av sceniske forestillinger og stipender og reisestøtter. Fondet bevilger hvert år mellom 35 og 40 millioner til disse formålene.

Det deles ut i alt 10 priser for fortjenstfull medvirkning ved gramofoninnspillinger eller i sceniske forestillinger, 1 veteranpris på kr. 50.000 til en utøver som gjennom flere år har utmerket seg på sitt felt, og de øvrige 9 prisene, hver på kr. 40.000, gis til 5 musikere innen forskjellige sjangere, 2 til studiomusikere/korister, 1 til en danser og 1 til en skuespiller.

Forslag til prisvinnere leveres fondets styre fra Musikernes fellesorganisasjon, Gramart, Norsk Artistforbund, Fono, Ifpi, Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund. Prisen blir dermed en påskjønnelse fra egne rekker, noe som verdsettes spesielt høyt. Fondets styre foretar den endelige utvelgelsen blant disse forslagene.

Årets musikkpris-vinnere er:

Veteranprisen: Karin Krog (se egen sak)

Studiomusikerprisene: Ole Petter Andreassen og Kim Ofstad

Samtidsmusikk/elektronika: Helge Sten

Folkemusikk: Sigrid Moldestad

Jazz: Dag Arnesen (bildet)

Åpen Klasse: Hilde Louise Asbjørnsen

Pop/rock: BigBang

Vi gratulerer årets vinnere.

Foto: Bjarne Øymyr

Skriv et svar