Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Corona and all that jazz

Spredningen av koronaviruset som forårsaker sykdommen COVID-19 har sterk innflytelse på konsertlivet i alle våre land. Konserter avlyses, publikum minimerer sitt uteliv, smittede og deres nærmeste familie og omgivelser blir satt i karaktene eller isloasjon og enkelte holder seg helt hjemme og nærmest isolerer seg frivillig.

Det norske Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo beskriver forventningen om den videre spredningens varighet i rapporten «Risikovurdering av og respons på 2019-nCoV-infeksjon i Norge», datert  12. mars 2020, på følgende måte;

«Vi er nå i en fase med klynger av innenlands smitte noen steder i landet og noen tilfeller som vi ikke kan spore tilbake til utlandet eller kjente smittekilder i Norge. Vi tror dette vil vare noen dager eller få uker til før hovedbølgen begynner for alvor i noen deler av landet. Deretter vil epidemien treffehele landet og i løpet av mange uker nå en topp og så gå tilbake, kanskje utpå høsten eller vinteren en gang»

FHI anslår at full epidemisk spredning vil foregå i perioden mai – oktober 2020, og at returfasen i forløpet vil komme i perioden august – desember 2020.

Det er å forvente at forløpet i de tre skandinaviske landene vil bli mer eller mindre de samme. Det innebærer at vi må være forberedt på at framføring av levende musikk og tilsvarende kulturaktivitet blir svært begrenset i det minste fram til august – september i år.

I de tre skandinaviske landene er situasjonen hva gjelder helsemyndighetens reguleringer og påbud svært forskjellig.På litt lengre sikt er det vel å forvente at liknende tiltak blir iverksatt i alle land.

I Norge har helsemyndighetene gått lengst. Her er det innført forbud mot bl.a.

 

  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av … spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.

Det innebærer at alle konsertscener er stengt med virkning fra 12. mars 2020 og inntil videre.

 

I Danmark anbefaler helsemyndighetene at alle arrangementer som medfører forsamlinger med over 100 deltakere avlyses. Om disse sier Sundhedsstyrelsen,

«Der er fem tiltag, som vi anbefaler, at du overvejer:

a) Begræns antallet af deltagere:
Jo større antal deltagere, desto større risiko for smitte og stor smittespredninger. Er det muligt at begrænse deltagerantallet?

b) Minimér tætheden:
Det har stor betydning hvor tæt deltagerne kommer på hinanden. Kan du gøre noget, så deltagerne ikke har så tæt kontakt, fx skabe større afstand mellem stole?

c) Hold arrangementet udendørs:
Der er større risiko for smittespredning ved arrangementer, som afholdes indendørs.

d) Overvej tiltag i forhold til personer, som er syge eller kommer fra risikoområder:
Hvis der ved dit arrangement kan forventes at deltage personer, som er syge, eller som kommer fra særlige risikoområder, så overvej om det kan forhindres, at de deltager.

e) Sørg for, at det er nemt at overholde hygiejnerådene:
Sørg for nem adgang til at man kan vaske hænder med vand og sæbe samt til håndsprit. Sørg for information til gæsterne med gode råd om håndhygiejne og undgåelse af håndtryk, knus og anden tæt kontakt, fx med Sundhedsstyrelsens grafiske materiale, som kan hentes fra hjemmesiden. Overvej at servere sandwiches eller lignende i stedet for buffet m.v.

Overvej også, om det i det hele taget er en god idé at afholde netop dit arrangement.»

Jazzhus Montmartre og Mandagsklubben, 5e i Kødbyen er stengt, inntil videre ut mars måned. JazzCup har avlyst konsertene de neste fjorten dagene. Klub Primi har foreløpig ikke informert om sine valg i møtet med virusspredningen.

I Sverige gjelder pr. 13. mars et forbud mot forsamlinger over 500 personer:

«Regeringen beslutade den 11 mars 2020 att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Syftet är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet, och kanske också från omvärlden, och samlas på en och samma plats.

Det kan exempelvis handla om demonstrationer, teaterföreställningar eller konserter. Evenemanget ska som regel vara anordnat för allmänheten, eller allmänheten ska ha tillträde dit»

Fasching i Stockholm meddeler at «Fasching har en totalkapacitet på 360 deltagare och berörs såldes inte utav restriktionerna, samtliga våra evenemang genomförs som planerat. Vi följer utvecklingen tätt och om rekommendationer och beslut ändras kan även vår verksamhet komma att ändras, vi uppdaterar informationen kontinuerligt». På Nefertiti i Göteborg er to konserter denne helgen avlyst, men det foreligger ingen informasjon om dette har forbindelse med tiltak for smittevern.

Vær dessuten oppmerksom på at ettersom mange av konsertene på jazzklubber og andre scener for levende musikk ofte involverer internasjonalt reisende musikere, vil innføring av reiserestriksjoner og karantenebestemmelser kunne få konsekvenser for gjennomføringen av konserter.

En av konsekvensene av dissse og andre tiltak som blir innført de nærmeste dagene og ukene, medfører at det blir få konsertanmeldelser på salt peanuts* den nærmeste tiden. Vi vil søke å trappe opp produksjonen av annet stoff i denne perioden, for å sikre deg at du kan holde deg oppdatert om utviklingen av improvisert og annen sterk musikk, såvel i Skandinavia som i resten av verden.

Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon hva gjelder levende musikk, forholdene til frilans musikere, situasjonen hva gjelder klubber, festivaler og andre konsertscener, og annet.

Dette er derfor tiden for jazzpubikummet til å holde seg hjemme og gå på skattejakt i sin egen platesamling. Finn fram plater du sjeldent spiller og lytt til dem med årvåkne ører.

Husk også på at denne situasjonen kan bli svært ødeleggende for frilans-musikere — som de aller fleste er innenfor improvisert og annen sterk musikk — og deres muligheter for å sikre seg økonomisk inntekt i disse tider. Ett måte å støtte disse musikerne på er i disse tider å bruke de pengene du ellers ville bruke på konsertbilletter og forfriskninger til å handle inn nye plater av disse musikerne. Utnytt mulighetene som ligger i å handle direkte fra musikerne gjennom deres hjemmesider, nettsteder som Bandcamp eller andre musikervennlige palttformer for distribusjon av musikk.

Men mest av alt, Keep calm, stay strong … and keep the music alive!

Johan Hauknes og Jan Granlie

Skriv et svar