Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Drømmer du om en karriere på de østasiatiske jazzscener?

JazzDanmark igangsætter et nyt 3-årigt østasiatisk musikprojekt. Nu kan danske musikere med interesse i det østasiatiske jazzmarked søge om at komme med på rejsen.

Østasien har et stort publikum for jazz og det er JazzDanmarks erfaring at tidligere projekter med dansk jazz i regionen har været særdeles frugtbare. Derfor lanceres nu et projekt for musikere, der allerede har haft aktiviteter i Asien, og som ønsker at bygge videre på dette i tæt samarbejde med JazzDanmark og med finansiering fra Augustinus Fonden.

Målsætningen er, at danske jazzmusikere, der allerede har prøvet kræfter med det asiatiske marked og har visioner i området kan få et stærkere fodfæste i territoriet med særligt fokus på landene Kina, Japan og Sydkorea. Projektet er målrettet både upcoming- og etablerede artister, som har prøvet kræfter med det at spille koncerter i et eller flere af de tre lande.

Asienprojektet er opbygget således, at tre orkestre udvælges årligt og hver især modtager et tilrettelagt 2-årigt karrierefremmende forløb målrettet de tre fokuslande. Disse forløb er de enkelte artister selv med til at udforme, således at de indholdsmæssigt stemmer overens med musikernes egne visioner. Formålet er, at orkestrene kommer ud på den anden side med forbedrede karrieremuligheder på det østasiatiske marked. Foruden at lægge op til turnévirksomhed i fokuslandene, vil der også være fokus på netværksdannelse. Projektet løber fra 2019-2022.

Projektet omfatter
• De udvalgte orkestre modtager sparring og skal deltage i workshops med professionelle aktører på det østasiatiske marked. Disse workshops er målrettet orkestrets kapelmester, men er åbne for samtlige af orkestrets musikere, og vil omhandle emner som PR i Østasien, turnéplanlægning samt visum- og arbejdsregler.
• De enkelte orkestre vil desuden tilrettelægge et forløb målrettet orkestrenes egne behov. Forløbene har en varighed af to år og skal udmunde i en række koncerter i ét eller flere af de tre fokuslande.
• De udvalgte orkestre får dækket international transport samt visumafgifter og modtager desuden tilskud til at dække udgifter til markedsføring, supplerende hoteludgifter, lokal transport, honorarer mm. tilrettelagt ud fra indholdet af det forløb vi sammen lægger.

Udvælgelse
På baggrund af nærværende open call vil der blive udvalgt tre orkestre pr. år i tre år, dvs. ni orkestre i alt i projektets levetid. Bliver dit band ikke udvalgt i første omgang, bliver din ansøgning ikke gemt, og du skal altså derfor søge det efterfølgende år, hvis du ønsker at blive taget i betragtning igen.

Et panel bestående af promotere, kuratorer og journalister fra Kina, Sydkorea og Japan udvælger de deltagende kunstnere for at opnå størst mulig forankring og effekt. Der kan være udskiftning i panelet fra år til år.

Ansøgningskrav
• Du og dit orkester har tidligere erfaringer med liveaktiviteter på det østasiatiske marked.
• Du og dit orkester har planlagte aktiviteter eller konkrete visioner i Kina, Japan eller Sydkorea inden for de kommende 2 år.
• Du og dit orkester indvilger i at deltage i det tilrettelagte sparringsforløb i forbindelse med projektet. Endvidere vil der efter projektet være en evaluering, som du og dit band også forpligter jer til at deltage i.
I udvælgelsen bliver der lagt vægt på kunstnerisk kvalitet, gruppens motiverede ansøgning, tidligere erfaringer fra Østasien samt diversitet i forhold til hele feltet af ansøgere. Der er ingen begrænsninger på band-størrelser.

Ansøgningen skal indeholde
• En kort biografi (max. 1500 tegn).
• Oversigt over allerede planlagte aktiviteter/visioner i regionen.
• Motivation for jeres satsning på det østasiatiske marked.
• Kort beskrivelse af igangværende udlandsarbejde inkl. eksisterende kontakter, uddrag af evt. anmeldelser mv.
• Link til webside.
• Link til video (om muligt gerne både en live og en musik video).
• Tre musiknumre.

Udfyld ansøgningsformular her

Ansøgningsfrist: 25. marts

Foto: JazzDanmark

Skriv et svar