Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Kulturkutt også i Danmark

Det er ikke bare i Norge at kulturlivet ser ut til å gå magre tider i møte. I Danmark har regjeringen nettopp kommet med forslag til ny finanslov, hvor hele Kulturministeriet skal kuttes med 418,7 millioner kroner – i alt 6,55%

I følge musikeren.dk vil forslaget til Finanslov 2016 spare i stor stil på kulturen med beløp som i det samlede regnskap er små, men som for kulturen er store prosentandeler på de på forhånd små midler og vil ramme kulturlivet hardt.

I Regjeringens forslag til ny Finanslov ønsker man å spare en halv milliard på kulturfeltet de neste fire årene. En liten prosent av det samlede budsjett, men en stor betydning for danskenes kulturtilbud i heloe landet.

”I en tid med problemer på det nationale husholdningsregnskab bør regeringen også tænke på sine indtægter. Først og fremmest skatteindtægter, som for nærværende ikke fungerer optimalt. Mildest talt så kniber det en del. Derfor opleves regeringens beskæring af tilskuddene til kulturen som en her og nu politik, hvor man bruger sparekniven i stedet for at forstå, hvor vigtig kultur er for hele samfundet, for turismen, for unge – ja for danskere i alle aldre. At skære i kulturen opleves som om regeringen ikke kan tænke langsigtet i sin kulturpolitik,” siger Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund.

Han sier videre at ”De foreslåede besparelser går markant ud over kultur- og musikinstitutionerne og dermed kulturudbuddet i hele landet. Det er fuldstændig uforståeligt, at kunstlivet skal holde for i årets Finanslovsforslag, hvor man angriber både det rytmiske musikliv og det klassiske musikliv og andre områder indenfor kulturen,” og oppfordrer alle partier i folketinget til å jobbe for en helt annen finanslov på kulturområdet.

Vi bringer her kuttene hentet fra forslaget til ny Finanslov for 2016:

Forslag til Finanslov 2016 – uddrag af nedskæringer på kulturområdet:

Hele Kulturministeriet samlet set skal nedskæres med 418,7 mio. kroner over fire år – i alt 6,55%.

Landsdelsorkestrene:

  • Aalborg Symfoniorkester: – 400.000 pr. år (i alt over 4 år = 1,6 mio. kr.)
  • Aarhus Symfoniorkester: – 400.000 pr. år (i alt over 4 år = 1,6 mio. kr.)
  • Odense Symfoniorkester: – 400.000 pr. år (i alt over 4 år = 1,6 mio. kr.)
  • Sønderjyllands Symfoniorkester: – 700.000 i 2016 og yderligere – 800.000 kr. pr. efterfølgende år (i alt over 4 år =  3,1 mio.)
  • Copenhagen Phil: – 700.000 i 2016 og yderligere – 900.000 i 2017, -800.000 i 2018 og – 700.000 i 2019. (I alt over 4 år: 3,1 mio.)

I alt i varige nedskæringer: 2016 = kr. 2.600.000, 2017 = kr. 2.900.000, 2018 = kr. 2.800.000, 2019 = kr. 2.700.000. I alt kr. 11.000.000 (7,58%) Det Kgl. Teater: 2016 = kr. 3.900.000, 2017 = kr. 10.600.000, 2018 = kr. 10.200.000, 2019 = kr. 10.000.000. I alt kr. 34.700.000 (6,59%)

Rytmisk Musik:
Honorarstøtte: – 7.200.000 (40,9%)
Regionale spillesteder:
2016 = uændret,
2017 = – 7.000.000 (21,4%)

(obs: Der kan være usikkerhed om beløb indtil den nye kulturminister sanktionerer musikhandlingsplanen).

Teatre:
2016 = – 10.000.000,
2017 = –  7.200.000,
2018 = –  3.400.000,
2019 = –  7.000.000.
I alt = –  27.600.000    (7,4%)

Musikskoler:
2016 = – 1.700.000,
2017 = – 1.800.000,
2018 = – 1.700.000,
2019 = – 1.700.000.
I alt =   – 6.900.000 (7,57%)

(Tallene er hentet fra www.musikeren.dk)

Skriv et svar