Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Moldejazz skifter ut festivallederen

Anders Eriksson og et av jazz-Norges flaggskip, Moldejazz, har kommet til en gjensidig forståelse om at man er uenig i sentrale veivalg med hensyn på hvordan jazzfestivalen skal drives videre. Partene har derfor funnet ut at den mest fornuftige løsningen er at man skiller lag.

– Jeg har hatt et interessant år som leder av festivalen, men erkjenner at vi er uenig i en del sentrale veivalg, og at det derfor er riktig og fornuftig for begge parter at våre veier skilles nå, sier Anders Eriksson. – Jeg har satt pris på samarbeidet med personalet og de frivillige og ønsker dem lykke til videre, fortsetter Eriksson.

– Det er en oppfatning på begge sider om at vi er uenig i hvordan vi skal utvikle festivalen. Strategidiskusjonen og detaljene i dette er ikke noe vi går ut med nå, men vi konstaterer at vi har ulike oppfatninger. Partene er blitt enig om at vi ikke ønsker at en slik uenighet blir dratt med videre i arbeidet med Molde International Jazz Festival, sier styreleder Ingrid Kvande. Arbeidet med neste års festival er i gang, og partene er derfor enig om at det er fornuftig at man avslutter samarbeidet nå.

Inntil videre er det nestleder i administrasjonen, Hans-Olav Solli, som skal lede festivalen. Det ble klart etter at styreleder Ingrid Kvande hadde møte med administrasjonen – som består av rundt fire stillinger på hel- og deltid, i slutten av forrige uke. Dette møtet dreide seg i hovedsak om to ting: At Hans-Olav Solli skulle overta styringen av festivalen på midlertidig basis. Samt at festivalen skal sette sammen en ny programkomité. Hva som videre vil skje, vil sannsynligvis bli klart i slutten av september.

At Eriksson valgte å slutte i stillingen kommer bl.a. av at det i lengre tid har vært en del turbulens rundt hans stilling. Bl.a. gikk det rykter på byen under årets festival om at han allerede var oppsagt. For egen regning vil vi vel si at denne saken godt kunne vært håndtert på en adskillig mer smidig måte. Når «folkesnakket» og ryktene under årets festival ville ha det til at styret ikke ønsket med Eriksson videre i festivalledelsen, burde styret ha gått ut og avsannet disse ryktene, noe de valgte å ikke gjøre. Derfor var det egentlig ingen annen løsning for Eriksson enn å komme til enighet med styret om en avslutning av samarbeidet.

Men nå har Moldejazz en enestående mulighet til å dele lederrollen i festivalen inn i to separate stillinger: En administrativ leder og en musikalske leder. Skal man satse på en person i begge disse rollene, tror vi Moldejazz kommer til å slite med å finne den rette personen.

Skriv et svar