Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Nasjonalt dokumentasjonssenter for jazz til Molde

Stortingets familie- og kulturkomite med støtte til nasjonalt jazzdokumentasjonssenter i Molde

Stortingets familie- og kulturkomite har avgitt følgende budsjettkommentar i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021:

Komiteen ser at jazz har vært – og er – en viktig kulturbærer og musikkform. Jazz er med på å bryte ned grenser mellom mennesker av forskjellig bakgrunn. Norsk jazz har i en årrekke spilt en viktig rolle i utviklingen av jazz på verdensbasis. Denne posisjonen som norsk jazz har oppnådd, kan blant annet tilskrives at våre fremste jazzfestivaler, som Moldejazz og Kongsberg jazz, gjennom mange tiår har brakt verdens fremste jazzmusikere til Norge og skapt møteplasser og arenaer for norske musikere. Norsk jazz har blitt en viktig eksportnæring.

Komiteen registrerer at Moldejazz har presentert spennende planer for et nasjonalt dokumentasjonssenter for norsk jazz i samarbeid med NTNU Trondheim. Disse medlemmene merker seg også at planene har fått bred støtte fra blant annet Norsk Jazzforum, og planarbeidet har sterk nasjonal forankring.

Komiteen viser til at Kongsberg Jazzfestival samarbeider med Universitet i Sørøst Norge om prosjektet: «Kapasitetsbygging og bruk av eventer til bærekraftig steds- og næringsutvikling». – Vi ser frem til resultatet av arbeidet på hvordan kulturaktører, lokal og nasjonal varehandel og andre tjenestenæringer får styrket konkurranseevnen gjennom slike eventer.

– Vi er veldig takknemlig for den støtten som budsjettkommentaren innebærer, det bidrar veldig til å gi prosjektet med nasjonalt jazzdokumentasjonssenter i Molde fart fremover, sier festivalsjef Hans-Olav Solli. Han legger til at det spesielt er fint at det er en enstemmig komité som står bak kommentaren. – Alle partier har slik sett bidratt, sier Solli som likevel ønsker å rette en spesiell takk til initiativtaker Carl-Erik Grimstad fra Venstre, samt Høyres Helge Orten, Torgeir Dahl og Kristin Ørmen-Johnsen, sistnevnte er leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Ideen om et nasjonalt kompetansesenter for jazz har vært drøftet i miljøet rundt Moldejazz i flere år, enten som et jazzmuseum eller som kompetansesenter. Hva resultatet blir og hvor mye Stortingets familie- og kulturkomite kommer opp med når det gjelder økonomi, står igjen å se.

 

Skriv et svar