Innlegg

Romsdalsmuseet overtar prosjektansvaret for nasjonalt jazzdokumentasjonssenter

Etter styrevedtak i Moldejazz 6. september 2021 har Romsdalsmuseet nå overtatt prosjektansvaret for det videre arbeidet med et nasjonalt dokumentasjonssenter for jazz i Molde.

Da ideen om et nasjonalt dokumentasjonssenter for jazz ble lansert sommeren 2019 var det naturlig at Moldejazz som organisasjon tok tak i prosjektarbeidet. Det ble imidlertid ganske tidlig klart at en realisering av prosjektet måtte skje under Romsdalsmuseets «organisasjonsparaply», noe annet ville ikke være forenelig med gjeldende konsolideringspolitikk i museums-Norge og ville gjøre det vanskelig for prosjektet å få offentlig støtte.

Styret i Moldejazz har nå tatt konsekvensen av denne erkjennelsen, og i styremøtet 6. september ble det gjort et vedtak om at prosjektansvaret for det videre arbeidet overføres til Romsdalsmuseet. Styret i Romsdalsmuseet har på sin side gjort vedtak om at man er positiv til en slik overføring. Fra museet sin side er man opptatt av at det videre arbeid skjer i tett samarbeid med Moldejazz og at den endelige organiseringen vil gi Moldejazz og også byens øvrig jazz- og musikkmiljø innflytelse på prosjektet.

Rent praktisk betyr dette at den eksisterende arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid, nå i regi av Romsdalsmuseet. Tidligere festivalsjef i Moldejazz, nå direktør for Romsdalsmuseet, Hans-Olav Solli, vil lede det videre arbeidet. – Det er tre områder som vil ha fokus for arbeidsgruppa fremover, sier Solli, – fortsatt forankring av prosjektet i ulike miljøer, det å konkludere på prosjektets omfang og sist, men ikke minst, å få finansiert opp et reelt forprosjekt.

Festivalsjef i Moldejazz, Mariann Bjørnelv, har følgende kommentar;  – Dette er et naturlig steg videre for prosjektet og jeg ser frem til å samarbeide med Romsdalsmuseet i fortsettelsen.

(Foto: Romsdalsmuseet)

Skriv et svar