Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Sigurd Hole vinner prestisjetung internasjonal pris

Sigurd Hole sin unike, musikalske verden er noe flere og flere får øynene opp for i både inn- og utland. Musikken hans har for lengst funnet veien til Carnegie Hall, han har blitt toppanmeldt i New York Times, og nå har han

også vunnet den prestisjetunge prisen «German Record Critics’ Award» i kategorien «Crossover Productions», for sitt album Roraima. Vinnere i alle kategorier er nå annonsert og prisen er sagt å være musikkanmelderiet-verdens sin mest anerkjente utmerkelse.

Jeg er utrolig glad og stolt over å få denne prisen! En slik kritikerpris i konkurranse med utgivelser fra hele verden henger høyt, og jeg er veldig takknemlig for at både musikken jeg har skrevet og ikke minst ensemblets fantastiske prestasjon på albumet blir verdsatt på denne måten. Når man har lagt ned så mye arbeid i et prosjekt over flere år er det fantastisk å se at musikken settes pris på av omverdenen både i møte med publikum, anmeldere, og i kraft av en pris som dette. Tildelingen sier noe om musikkens potensiale til å nå ut til et enda større publikum, og jeg håper at prisen vil gi en boost til konsertvirksomheten med Roraima både i Norge og i utlandet de neste årene, forklarer Sigurd Hole før han fortsetter:

Roraima er et prosjekt som betyr mye for meg på mange plan, ikke minst sett i lys av den underliggende tematikken som handler om lyden av naturen som sakte stilner hen på grunn av klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Jeg mener at prosjektet på ulike måter løfter frem viktige tanker og idéer i møte med disse utfordringene, og ser også tildelingen som en anerkjennelse av denne siden av musikken. Musikk kan ikke redde verden alene, men kanskje kan musikk lære oss noe om å lytte til, og å bli oppmerksom på, våre omgivelser på en litt annen måte? Jeg håper og tror at det er tilfelle.

Utdrag fra jurybegrunnelsen forklarer følgende;
Jungellyder fra Amazonas, kvitring, fuglekall fører lytteren til den nordligste regionen av Brasil: til Roraima, hjemmet til Yanomami, som er utrydningstruet på grunn av hensynsløs skogrydding. Stykket med samme navn av den norske kontrabassisten Sigurd Hole innlemmer de naturlige stemmene i komposisjonen, blant annet ropet til rødnebbtukanen i improvisasjonene – her utestående: perkusjonisten Per Oddvar Johansen – utvides til lydlandskap som også inkludere skapelsesmyten, som sjamanen Davi Kopenawa fortalte om i boken «The Falling Sky». Musikken forsvinner som en sørgmodig begravelsesmarsj. Resten tilhører regnskogen, som ser ut til å gråte.

Lyden av utryddelse
Sigurd Holes slapp albumet «Roraima» 18 februar 2022 og fikk en strålende mottakelse over flere kontinenter. Plata er i tillegg til å være en egenartet, nytenkende og betagende vakker musikalsk reise gjennom regnskogen, ikke bare en invitasjon til refleksjon rundt menneskehetens rolle som del av en større helhet, men også et engasjerende talerør for nye idéer. Verket blir med dette et særdeles vellykket eksempel på hvordan sterk kunst kan forene økologi, vitenskap og filosofi i en innpakning som både vekker individets nysgjerrighet og pirrer den offentlige samtalen.
For noen år siden så bassisten og komponisten en dokumentar om en av verdens eldste geologiske formasjoner, platåfjellet Monte Roraima lengst nord i Amazonas. Dokumentaren fascinerte og inspirerte han til å lære mer om Yanomami-folket som bor i den delen av regnskogen. Et område som er preget av illegal gruvedrift, avskoging og skogbranner. Både regnskogen og menneskene som bor i dette området er under stadig sterkere press. Da Hole fikk i oppdrag å lage et bestillingsverk for Oslo World, lot han det han hadde lært om Yanomamiene bli innfallsvinkelen. Han besøkte så den amerikanske lydbildeøkologen Bernie Krause, som har dokumentert naturlige lydbilder som står i fare for å forsvinne for godt i takt med tapet av biologisk mangfold, og dypdykket inn i lydopptakene fra regnskogen i Amazonas. Disse utrydningstruende lydene skulle bli en viktig del av bestillingsverket «Roraima».

– Musikken berører temaer som økologi, filosofi, klimakrise og tap av biologisk mangfold, med fokus på mennesket som del av naturen, sett i lys av urbefolkningers filosofi og levesett. I det vestlige tankesettet er mennesket elevert over resten av naturen. Dette menneskesynet har vært vesentlig for å kunne forsvare vår stadig økende dominans over og utnyttelse av naturen – spesielt siden den industrielle revolusjon. I urbefolkningers tankesett er derimot mennesket en likeverdig del av naturen, i utgangspunktet hverken mer eller mindre verdt enn andre levende vesener, forteller Hole før han fortsetter:

 – Det paradoksale i det hele er at når den vestlige verden omsider våkner opp til virkeligheten, og tar innover seg konsekvensene av sine handlinger, bør den i historiens lys med all tydelighet se sin egen mangel på klokskap. Urbefolkninger verden rundt, som effektivt har blitt kolonisert, utnyttet, forsøkt misjonert vekk fra sitt i kapitalismens øyne primitive, animistiske livssyn, og i mange tilfeller på det nærmeste blitt utryddet – har et langt mer bærekraftig forhold til naturen.

– For tross alle våre teknologiske fremskritt er det hevet over enhver tvil at urbefolkningers forhold til naturen er langt bedre for alt liv på jorda. Hva kan vi lære av urfolkets livsvisdom? Og hvordan kan vi anvende denne kunnskapen på best mulig måte i et moderne samfunn? Vi er alle er tilknyttet det store fellesskapet og må forstå at alle våre handlinger, store som små, vil ha konsekvenser for helheten. Vi har alle som bor på denne planeten en usikker fremtid i møte, uavhengig av om vi bor i Roraima eller i Oslo, forklarer bassisten.

……………………………………………..

Om «German Record Critics’ Award»:
Den tyske platekritikerprisen; «German Record Critics’ Award» / «Preis der deutschen Schallplattenkritik» forkortet: PdSK samler musikkritikere og journalister fra Tyskland, Østerrike og Sveits jevnlig for å hedre fremragende musikk- og spoken word-produksjoner. Den anerkjente prisen jury består av rundt 160 160 musikkritikere, forfattere, musikkvitere og redaktører, og legger stor vekt på å oppnå uavhengige dommer, upåvirket av interessene til det kommersielle markedet og  opptaks- eller lydbokprodusenter. De beste og mest interessante nye utgivelsene fra de foregående tre månedene tildeles en plass på Quarterly Critic’s Choice. Evalueringskriterier er kunstnerisk kvalitet, repertoarverdi, presentasjon og lydkvalitet. En kjerneverdi ved prisen er dens strenge politikk for å holde beslutninger upåvirket av kommersielle interesser. Preis der deutschen Schallplattenkritik er åpen for alle produksjoner og formater, uavhengig av plateselskapets størrelse eller land.

(Pressemelding – Foto: I.J. Biermann)

https://www.schallplattenkritik.de/en/quarterly-critics-choice-long-list

Skriv et svar