Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Styret i Kongsberg jazzfestival snur!

I kveld har vi mottatt følgende pressemelding fra Kongsberg jazzfestival:

 

JAZZFESTIVALEN OMGJØR VEDTAK

Styret i Kongsberg Jazzfestival vedtok i kveld å omgjøre vedtaket som ble fattet i oktober, og utelukker ikke at Kongsberg Gruppen kan fortsette som hovedsponsor. Styret tar selvkritikk for hvordan de har håndtert saken.

Styret informerte torsdag kveld alle funksjonærer og frivillige om vedtaket som er fattet. De har også informert Kongsberg Gruppen. Styret har også besluttet at de ønsker å begynne prosessen med å kalle inn til et ekstraordinært funksjonærmøte og stiller samtidig sine plasser til disposisjon.

–Det har aldri vært hensikten å ta avstand fra Kongsberg Gruppen og deres ansatte. Vi innser at beslutningen i oktober i fjor dessverre har skapt usikkerhet rundt dette. Nå ønsker vi å ta et steg tilbake, og gjenoppta forhandlingene med Kongsberg Gruppen og gi alle funksjonærer muligheten til å gi sine innspill i et ekstraordinært funksjonærmøte, sier styreleder i Kongsberg Jazzfestival, Juel Helge Rye.

Styret i Kongsberg Jazzfestival møttes torsdag kveld for å diskutere den mye omdiskuterte saken om sponsoratet og samarbeidet med Kongsberg Gruppen. Rye sier at det var bred enighet i styret om at et nytt vedtak var helt nødvendig. Styret besluttet å oppheve vedtaket fra oktober, for å kunne gjenoppta dialogen med Kongsberg Gruppen.

– Denne jazzfestivalen er ingenting uten Kongsberg. Vi er helt avhengige av å spille på lag med næringslivet og folka i byen. Da vi fattet vedtaket i høst hadde vi de beste intensjoner. Reaksjonene vi har vært vitne til de siste dagene, forteller oss imidlertid at sponsor- og samarbeidsavtaler må behandles med lydhørhet overfor Kongsbergs innbyggere, næringsliv, artister og andre samarbeidspartnere, sier Juel Helge Rye. Kongsberg Jazzfestival er stolte av å være politisk uavhengige, og har som mål å lage Norges beste jazzfestival.

Viktig samarbeidspartner

Styret har aldri ønsket å ta avstand fra Kongsberg Gruppen. Intensjonen var å håndtere utfordringer knyttet til booking og programarbeid som følge av sponsoratet.

– Kongsberg Gruppen har vært en viktig samarbeidspartner for jazzfestivalen i over 20 år. Om noen har synspunkter på festivalens samarbeid med Kongsbergindustrien er de hjertelig velkommen til jazzfestivalen for å løfte den diskusjonen, sier styreleder Rye.

Til tross for at styret omgjør vedtaket fra oktober, understreker styret samtidig at det ikke er noen automatikk i hvem som skal være hovedsponsor – det er som alltid gjenstand for forhandlinger.

–Vi samarbeider med flere store aktører, og det er en kabal som må på plass for å sikre en best mulig festival. Vår intensjon er å gjenoppta dialogen med Kongsberg Gruppen og finne en løsning til det beste for festivalen, avslutter styreleder Rye.

Skriv et svar