Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Susanna Wallumrød gjør Tingingsverket

2017 blir et travelt år for Susanna Wallumrød. Som tidligere nevnt er på salt peanuts* ble hun sist sommer tildelt Musikerprisen ved Kongsberg Jazzfestival, også kjent som DnB-prisen. Her skal hun under festivalen sommeren 2017 holde sin «takk for prisen»-konsert med nyskrevet musikk.

Som om ikke det er nok, er hun nå også identifisert som dette årets komponist av Tingingsverket ved Vossa Jazz. Hennes bestillingsverk er gitt tittelen «Garden of Earthly Delights» – tydeligvis etter det navnet som i ettertiden er gitt til den nederlandske renessansemaleren Hieronymus Boschs triptykon fra 1504 (hovedbildet). Der Garten der Lüste – Lystenes hage – som det er kjent som på tysk, er Boschs kanskje aller meste kjente maleri.

Wallumrød presenterer verket med et helt nytt ensemble – benevnt som The Brotherhood of Our Lady. Dette er også en referanse til Hieronymus Bosch. Illustre Lieve Vrouwe Broederschap – Den opplyste kjære Frues Broderskap var et katolsk broderskap knyttet til Sint-Janskatedralen i s’Hertogenbosch – hvor maleren var broder. En maler som er betegnet som surrealist – fire hundreår før surrealistene.

Vossa Jazz skriver:

Susanna er ein av landets mest spanande musikarar. Diskografien hennar er ei skattekiste av sjangeroverskridande musikalske uttrykk og interessante samarbeid. Anten ho tolkar Gunvor Hofmo i alternativ rock-drakt (Jeg vil hjem til menneskene, 2011), utforskar mørk, kontemporær jazz saman med Jenny Hval (Meshes of Voice, 2014) eller covrar Kiss, Joy Division, Dylan og Cohen saman med Morten Qvenild (Susanna and the Magical Orchestra – Melody Mountain, 2006) – det ho lagar held alltid skyhøg kvalitet og viser ei eineståande kunstnarleg tyngd og evne til musikalsk fordjuping.

Kampen mellom lyset og mørket, den indre konflikten og søken etter sanninga er tema som inspirerer og engasjerer Susanna. I Garden of Earthly Delights vil ho bruka den nederlandske målaren Hieronymos Bosch (1450-1516) sine bilete og titlar som utgangspunkt for vidare utforsking av desse emna. Bosch skildra mennesket sine val mellom lyst, synd og freistingar på veg mot evig fordømming i bilete fulle av mystiske detaljar og fantasifulle skrekkelement, og vart ein viktig inspirasjonskjelde for surrealistane på 1900-talet.

Susanna seier til Vossa Jazz:

«Det er en stor ære å få lage neste års Tingingsverk til Vossa Jazz – oppdraget er en institusjon i norsk kulturliv, og en svært viktig synliggjøring av forskjellige kunstneres arbeid. Jeg vet ikke eksakt hva publikum vil få oppleve neste år, og det er noe av det som er så spennende med å få muligheten til å skape noe nytt. Jeg har satt sammen en helt ny besetning til Tingingsverket, dette gjelder både instrumentasjon og personer: Veldig dyktige musikere som jeg gleder meg til å spille med.»

susanna-vossajazz-2017fotograf-anne-valeur-1-1600x550

Susanna Wallumrød – komponist, vokal, flygel, elektronikk
Ida Løvli Hidle – akkordion
Natali A. Garner – vokal, elektronikk
Stina Moltu Marklund – vokal, elektronikk, gitar
Ina Sagstuen – vokal, elektronikk, keyboard
Kristina Ringvold – lyddesign
Silje Grimstad – lysdesign

Skriv et svar