Innlegg

Tenk med hodet, handle med hjertet

Noen av oss kjenner kanskje til den speiderliknende, internasjonale bevegelsen 4H, der de fire H-ene stpr for Hode, Hjerte, Hender, Helse?

I disse dager og uker gjelder 4H-regelen, som vist i figuren over: Hold

  • god Håndhygiene,
  • god Hostehygiene,
  • Hold deg hjemme så langt det er mulig,
  • sørg også for å Holde nødvendig avstand i møtet med andre mennesker

Med slike forholdsregler kan vi hjelpe til at effekten av smittespredningen av COVID-19 blir mest mulig håndterbar for samfunnet og legge til rette for at skadene og dødsfallene blir minst mulig.

 

Les resten dagens redaksjonelle kommentar om de kulturpolitiske utfordringene vi står overfor i anledning spredningen av koronaviruset COVID-19 ved å gå hit.

Skriv et svar