Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Underslag på Jazzhus Montmartre

I høst var det legendariske spillested, Jazzhus Montmartre i København, kraftig truet med stenging på grunn av ytterst skrantende økonomi. Hovedgrunnen var, som på de fleste andre nedlukkede spillesteder, korona-pandemien som det siste året rammet kulturlivet hardt.

Da gikk Danmarks kulturminister, Joy Mogensen ut med en oppfordring om å hjelpe spillestedet, og nærmest påla København kommune om å gå inn med økonomiske midler for å redde spillestedet. Dette var relativt spesielt i dansk historie, siden kulturministeren ikke har som sedvane å gå inn å bestemme hvem som skal få statlig eller kommunal støtte, men holde seg til det såkalte «armlengdeprinsippet», og at det er byråkratiet i kommunen som skal fordele penger til spillestedene.

Montmartres administrerende direktør, Jonas Dyrved sier at «Årsagen til, at vi var ved at lukke, var, at vi stod midt i coronakrisen, og samtidig var der usikkerhed om, hvordan vi kunne få finansieret spillestedet de kommende år».

Men så dukket det for noen få dager siden opp enda et problem for Montmartre. En av klubbens økonomimedarbeidere hadde puttet ca. 600 000 kroner i egen lomme i desember 2019, noe som ikke akkurat bidro til bedre økonomi for klubben. Dette fremkommer i spillestedets årsregnskap for 2019, hvor man formulerer det på følgende måte: «Selskabets tidligere bogholder foretog i efteråret 2019 en række irregulære hævninger. Selskabet har taget retsskridt for at søge erstatning».

Det var avisen Politiken som først meldte om dette underslaget. Og medarbeideren er nå oppsagt og anmeldt til politiet, forteller Politiken.

Montmartre forteller til avisen at de pengene medarbeideren har forsynt seg med ikke har vært en medvirkende grunn til at Montmartre i høst ble truet med stenging. Et styremedlem i klubben har, ifølge avisen, lånt spillestedet 450 000 kroner, som skal være nok til å fylle «det hul i kassen» som medarbeideren etterlot seg.

Da kulturministeren gikk ut med nærmest en ordre om å redde spillestedet, skapte det uro i det politiske miljøet. Kulturordførere kritiserte henne og stemplet hennes beskjed som «smagsdommeri» og «cherrypicking», og hun måtte forklare seg overfor partiet SF, som var svært kritiske til handlemåten.

I slutten av september, ble det meldt at spillestedet var reddet på grunn av private og offentlige donasjoner fra blant annet Augustinus Fonden og Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jocks Fons, som spyttet inn penger. Dessuten har København kommune gått inn med en bevilgning på en million kroner ekstra de kommende fire årene.

Hva som skjer med økonomimedarbeideren framover, vites ikke i skrivende stund, men dukker det opp flere «skjær i sjøen», lover salt peanuts* å følge saken og dele den informasjon som dukker opp med våre lesere.

Skriv et svar