Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Vinderne af Jazzaktion! er fundet

I weekenden afholdt JazzDanmark stormøder i Aarhus og København – begge steder med finale i Jazzaktion! To idéer blev hver præmieret med 30.000,- til realisering af idéen.

Hvordan skaber vi øget samarbejde mellem jazzklubberne i Danmark? Hvordan tiltrækker vi nyt publikum? Og hvordan formidles jazzen bedst på digitale platforme og i et mediebillede, der er domineret af store kommercielle aktører og hits?
Det var nogle af de spørgsmål, der var stillet i forbindelse med den landsdækkende konkurrence, Jazzaktion! Forud for de to finaler, der blev afholdt i forbindelse med JazzDanmarks to stormøder, var idémagere fra hele landet inviteret til at indsende deres bedste jazz-idé – med udsigt til, at to dygtige vindere kunne gå hjem med en check på 30.000,- i starthjælp, til realisering af idéen.

I København blev vinderen Claudia Campagnol, der vil bruge penge på at skabe et formidlingskoncept rettet mod børn, hvor jazz og jazzens instrumenter formidles via små film lavet i børnehøjde i samarbejde med forskellige danske jazzmusikere. Projektet har til formål at give børn gode oplevelser med jazz og improviseret musik og derigennem vække en interesse for området i en tidlig alder.

I Aarhus var det musik-iværksætteren Rasmus Rekyl, der løb med præmien. Hans idé var at bygge et fællesskab for fremtidens jazzaktører og facilitere et møde imellem de kreative vækstlag inden for jazzmiljøet.  Projektet har en målsætning om at samle både nye aktører inden for jazzen og at facilitere møder imellem jazzen og andre relevante musikalske genreområder.

Esben Marcher sad i juryen i Aarhus og var med til at vælge, hvilken idé der skulle vinde. Han var glad for at deltage i finaledagen og begrunder det bl.a. med:

«Jeg synes, det var spændende at høre de gode forslag blive præsenteret og det var dejligt at se, at deltagerne var så engagerede i at opkvalificere forslagene i løbet af dagen. Nu glæder jeg mig til at se Rasmus’ idéforslag bliver ført ud i livet og håber, at det kan samle fremtidens aktører inden for jazzmiljøet.»

Valg til JazzDanmarks repræsentantskab

Under stormøderne var der også valg til JazzDanmarks repræsentantskab. I Aarhus blev Ole Kjær (Gladsaxe Jazzklub), Lisbeth Havndrup Nielsen (bl.a. Rytmisk Musikforening) og Henrik Schultz-Petersen (Jazzselskabet i Aarhus) valgt ind, mens det i København var Tove Enevoldsen (Paradise Jazz) og musikerne Laura Toxværd og Birgitte Soojin, der fik en plads hver i repræsentantskabet for de kommende 4 år. JazzDanmarks repræsentantskab består af repræsentanter fra en række musikorganisationer samt 12 personligt valget medlemmer. Repræsentantskabet er grundstenen i JazzDanmarks demokratiske struktur og mødes én gang årligt for at diskutere JazzDanmarks arbejde og økonomi – og vælger desuden halvdelen af medlemmerne til JazzDanmarks bestyrelse. Se den aktuelle sammensætning her.

(JazzDanmark.dk)

Skriv et svar