Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

NRK TVs rikholdige jazzarkiv

NRK – Norges Rikskringkasting – har hatt gående et prosjekt for digitalisering av eldre TV-programmer i ett par år.

NRK er nå i ferd med å overføre hele fjernsynsarkivet fra film og bånd til digitale filer, og sikrer det historiske arkivet med bilder, lyd og metadata til glede for seere – og til gjenbruk i nye program. Programmene blir etterhvert lagt ut her (tv.nrk.no).

Fagleder for prosjektet, Astrid Evang, har beskrevet prosjektet i denne artikkelen.

Nettstedet http://arkivpublisering.nrk.no/ dokumenterer utviklingen fortløpende. Her finner du månedsbaserte lister over hva som er lagt ut. Det som nå legges ut er programmer fram til og med 1996 – forutsatt at NRK har alle rettigheter. Publiseringen skjer i henhold til avtalen mellom NRK og Norwaco. Norwaco representerer 36 organisasjoner med opphavsmenn og -kvinner på områdene lyd og levende bilder.

Materialet i NRKs arkiver utgjør en viktig del av nyere norsk kulturarv, og det har derfor vært et kulturpolitisk ønske at publikum skal få tilgang til materialet. NRK har blitt pålagt av Kulturdepartementet som en del av allmennkringkastingsoppdraget å gjøre sitt programarkiv tilgjengelig for allmennheten på Internett.

Individuell klarering med alle deltakende rettighetshavere ville innebære en uoverkommelig oppgave for NRK. Det ble derfor gjennom avtalen med Norwaco, på vegne av rettighetshaverne, åpnet for en forenklet rettighetsklarering. I 2005 ble det innført en forenklet klareringsmetode – såkalt avtalelisens. Slik avtalelisens innebærer at avtalen mellom Norwaco som rettighetshaverorganisasjon og NRK som rettighetsbruker også blir bindende for rettighetshavere som ikke er medlem av Norwaco.

I praksis innebærer dette at når NRK nå har inngått avtale med Norwaco om bruk av verk og prestasjoner som Norwacos medlemmer har rettigheter til, så dekker avtalen også de ikke-organiserte rettighetshaverne. NRK får med det en slags «blankofullmakt» og trenger dermed ikke å kontakte hver enkelt rettighetshaver i forkant. Enkeltrettighetshavere kan imidlertid reservere seg mot at deres verk og prestasjoner brukes i henhold til avtalen.

NRK vil søke å utvide perioden for lovlige programmer ut over 1997. Foreløpig har prosjektet vært konsentrert om TV-programmer. I løpet av 2016 vil NRK gå i gang digitaliseringen av radio-arkivet. Her vil det være mange flere godbiter fra norsk og internasjonal jazzhistorie.

I NRK-arkivet finner vi i dag bl.a. flere TV-opptak fra jazzfestivalene i Norge, og fra jazzkonserter i Grieghallen, Club 7 osv. Desverre er alt lagt ut helt flatt. Det er derfor ikke lett å orientere seg i denne massen av programmer. Eneste mulighet for å finne ting er gjennom et fritekstsøk, som sjekker mot omtale og programmmessige metadata.

Men fortvil ikke: salt peanuts* gjør jobben for deg. Vi vil i de nærmeste månedene gjøre utvalgte deler av dette arkivet tilgjengelig for våre lesere. Følg med i salt peanuts*-rubrikken Våre beste klipp. Når det nærmer seg de store norske festivalene – som Molde, Kongsberg, Nattjazz, Maijzz og Vossa Jazz,  vil vi presentere et knippe av de beste opptakene fra de enkelte festivalenes historie.

Med den forbedrede tilgangen til dette materialet vil det muliggjøre ikke bare at vi kan se igjen våre favoritter fra «forna dar», men også gi mulighet for dybdestudier av musikken som har vært presentert for et norsk publikum gjennom flere tiår.

Tekst: Johan Hauknes

2 Responses to “NRK TVs rikholdige jazzarkiv”

  1. Molde på TV | salt peanuts*

    […] Dette kan vi gi deg fordi NRK som den norske allmennkringkasteren er pålagt å gjøre alle sine gamle analoge opptak digitalt tilgjengelig for alle. For tiden jobber de med dette i det såkalte Digitaliseringsprosjektet som er nærmere omtalt i en artikkel av Høken i denne artikkelen på salt peanuts*. […]

    Svar
  2. Kongsbergjazz på NRK | salt peanuts*

    […] de mange klipp NRK har generert gjennom det såkalte digitaliseringsprosjektet. Du kan lese mer om prosjektet her – og samtidig sjekke vår samling av klipp under overskriften Våre beste klipp her på salt […]

    Svar

Skriv et svar